Články a texty

V této rubrice se ze života zrakově postižených lidí soustředíme na témata, která nebývají často zpracovávána, nebo na méně obvyklé postřehy.