Čtení nejen pro zdravotníky

Tyto texty vznikly pro potřeby kurzu s názvem Kontakt a komunikace s pacientem s těžkým zrakovým postižením, určeného zdravotníkům. Představují doplnění a rozšíření k obsahu kurzu, nikoli jeho nahrazení. Pro svou obecnější platnost a využití je však nabízíme i všem ostatním zájemcům. Jedná se o tři právnické texty, v čtvrtém článku speciální pedagog s dlouholetou praxí mezi nevidomými shrnuje principy pro kontakt a komunikaci zdravotníků s těžce zrakově postiženými lidmi, v mnohém platné i mimo kontext zdravotnického zařízení.

Stručná rukověť pro zdravotnické pracovníky – kontakt s nevidomým a základní průvodcovské techniky
Pes ve zdravotnických zařízeních
Nevidomý v roli zákonného zástupce svého nezletilého dítěte
Právní stránka podpisu nevidomých

Projekt „Jak vidím svět, když nevidím“, v rámci kterého se konal kurz pro zdravotníky, byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Výše nadačního příspěvku činila 31 650 Kč. Děkujeme.