Rodiče a děti ve viděném i neviděném světě

Co všechno v sobě zahrnuje rodičovství nevidomých?
Jaká úskalí přináší výchova a vedení dítěte, které nevidí?

medvidek-z-provazku

Předkládáme Vám několik letmých nahlédnutí a pár glos do života rodičů a dětí, kde se zkušenosti s viděním mísí s prožitky nevidění… Nejedná se o ucelené zachycení tématu se všemi jeho aspekty a nuancemi, to by jistě bylo nad možnosti této rubriky. Budeme se ale snažit průběžně téma doplňovat a rozšiřovat.

Užitečné odkazy:
Raná péče Eda
Asociace rodičů a přátel dětí slabozrakých a nevidomých v ČR
Tyfloservis o. p. s.