Lidé v Rozhledně

Na životě Rozhledny se podílejí tito lidé:

Pavla Kovaříková, zakladatelka a ředitelka – poradkyně a lektorka v tématech života s těžkým zrakovým postižením

Helena Pěchoučková, členka správní rady – sociální pracovnice a fotografka

Kateřina Stehlíková, členka správní rady – psychoterapeutka a lektorka v tématech života s těžkým zrakovým postižením

Štěpán Kovařík, předseda správní rady – překladatel a žurnalista

Další:  Při vyřizování Vašich klientských dotazů a požadavků často spolupracujeme s dalšími jednotlivci a pracovišti.