Floor aerobik pro nevidomé – cvičíme doma

Předkládáme vám kondiční pohybový program vytvořený primárně pro nevidomé. Tento program vychází z floor aerobiku, nevidomí při jeho cvičení nepotřebují žádnou vidící dopomoc. Může posloužit i jako inspirace trenérům, učitelům tělocviku a dalším profesionálům zabývajícím se pohybovými aktivitami nevidomých, případně dalším vidícím, kteří jsou v blízkém kontaktu s někým nevidomým a mají možnost povzbudit ho v rozhodnutí začít se více hýbat.

Autorka programu Pavla, sama nevidomá, se cvičení aerobiku věnovala už v mládí. Na tomto typu sportovního vyžití ji nadchla především jeho vysoká dynamika a možnost provádění i bez asistence vidícího. K vytvoření předkládaného programu si přizvala tři nevidomé kolegyně a profesionální cvičitelku Kláru a pustily se společně do práce. Klára s Pavlou sestavily texty popisující cvičení. Iva, Katka a Kamila začaly podle popisů doma samostatně trénovat. Následovala čtyři společná setkání, při nichž celá parta ladila pochopení cvičebních prvků a možnosti jejich propojování do sestav. Pavla s Klárou si tak na základě zpětné vazby od cvičenek ověřovaly, zda jsou popisy prvků dostatečně výstižné, a průběžně je propracovávaly. Výsledkem čtyřměsíční práce je audiozáznam, podle kterého může cvičit kdokoli další – samostatně, u sebe doma.

Vznikl tak KOMPLET nazvaný FLOOR AEROBIK PRO NEVIDOMÉ.

Náš KOMPLET má dvě části:

 1. část výuková / instruktážní – MANUÁL (manuál ke stažení DOCX 56kB)
  Nevidomý se podle textu rozčleněného do kapitol učí krok za krokem jednotlivé prvky floor aerobiku i obecné zásady jejich správného provádění a vzájemného propojování.
 2. část cvičební / tréninková – AUDIOZÁZNAM (audiozáznam ke stažení ZIP 35MB, Audiozáznam Youtube)
  Poté, co si nevidomý nastudoval prvky popsané v MANUÁLU a má je zvládnuté, může začít cvičit podle AUDIOZÁZNAMU cvičební sestavy. Audiozáznam má celkovou délku 37 minut. Je rozdělen do šesti bloků, mezi kterými lze libovolně přeskakovat a vybírat si z nich.

Celý KOMPLET si lze stáhnout na odkazech umístěných níže.
Zájemcům z řad odborné veřejnosti můžeme poskytnout tento audiozáznam včetně obrazu. V případě zájmu využijte kontakty pod textem.

A tady nabízíme z tohoto záznamu krátkou videoukázku:

Proč pro nevidomé právě floor aerobik?

 • Je zvládnutelný i poslepu a umožňuje dát si pořádně do těla. Nevidomí mají obecně velmi málo možností využít existující pohybové programy – problémy nastávají jak v procesu učení, tak ve výsledném provádění. Jiných možností pohybových programů není mnoho, a když už se nějaké najdou, jedná se obvykle o klidnější cvičení typu jógy, pilates, posilování nebo zdravotního tělocviku. Na rozdíl od uvedených programů přináší floor aerobik velmi dynamické cvičení zaměřené na rozvoj vytrvalosti.
 • Není zapotřebí žádný vidící průvodce ani jiná asistence. To je u dynamického cvičení poměrně vzácné – snad s výjimkou plavání a samozřejmě cvičebních strojů typu rotopedu. Ani pro orientaci není asistent zapotřebí: cvičební prostor je vymezen rozhraním dvou povrchů, které nevidomý snadno sleduje nášlapem, a během cvičení se tak bez problémů udrží na místě.
 • Floor aerobik lze cvičit i doma v pokoji. Mnozí nevidomí už nemají chuť ani sílu vydávat se mimo domov za nějakým organizovaným programem.
 • Cviky se lze naučit na základě slovního popisu. Ačkoli je internet plný cvičebních programů, bez vizuální složky, bez obrazu nejsou tyto programy použitelné. Cvičení floor aerobiku se dá snadno verbálně popsat, prvky mají krátké a jednoznačné názvy.
 • Je možné cvičit souvisle, bez výpadků z tempa. Kromě základní orientace nášlapem a slovního vedení přesně naviguje i rytmus hudby.
 • Cvičení zapojuje přirozeným způsobem paže. Ztráta zraku kromě jiného obírá o možnost svobodného pohybu. Nevidomý člověk musí být při každém kroku ve střehu, pečlivě vnímat, co je před ním a kde přibližně se v prostoru nachází. Při chůzi nemá nikdy volné obě ruce – drží se paže průvodce nebo postroje vodicího psa, skenuje si bezpečný koridor bílou holí. Nedojde tak na přirozený střídavý pohyb paží při chůzi, který je pro vidící samozřejmostí. Při floor aerobiku řeší orientaci nohy a paže jsou konečně volné. Mohou tudíž naplno cvičit, zažít symetrické pohyby, užít si velký prostorový rozsah. Paže se zcela plnohodnotně zapojují a tělo může konečně pracovat jako celek. To přináší mj. i výjimečný, v běžném životě nedostupný prožitek.

A jak to tedy probíhá?

 • Nevidomý se podle MANUÁLU začne učit jednotlivé prvky, postupuje svým vlastním tempem.
 • Jakmile zvládne prvky z MANUÁLU, může začít cvičit sestavy podle AUDIOZÁZNAMU.
 • Později si pak může zacvičit i při jakékoli rytmické hudbě, bez vedení cvičitelky. Prvky si může vybírat a řadit zcela podle sebe.

Takže hurá do toho!
Žádná vstupní fyzická kondice nebo průprava není nutná! Už i začátečnické pokusy jsou cenným pohybovým programem.

Vám všem, kdo se do cvičení pustíte, přejeme hodně vytrvalosti a radosti z pohybu. Uvítáme jakékoliv dotazy, připomínky, komentáře, zodpovíme případné nejasnosti. Jsme tady pro Vás, neváhejte nás kontaktovat!

Za tým Rozhledny Pavla Kovaříková

Pozn.: Pavla s Klárou mají stejná příjmení, ačkoli spolu nejsou v žádném příbuzeneckém vztahu. Poznaly se v době, kdy se každá jmenovala jinak. Když je osud po asi patnácti letech svedl znovu dohromady, s pobavením zjistily, že se provdaly do rodin stejného příjmení, aniž by tyto rodiny spolu jakkoli souvisely.

Kontakt:

Rozhledna – poradenské služby pro život s těžkým zrakovým postižením, z. ú.
info@rozhledna.info
tel. 608 824 821
www.rozhledna.info

Komplet – seznam souborů ke stažení a odkazů na Youtube:


Projekt připravila a realizovala nezisková organizace Rozhledna v roce 2021.

Autor projektu: Pavla Kovaříková – Valníčková
Metodik / cvičitel: Klára Kovaříková – Buzková
Odborné konzultace: Terezie Kochová, Markéta Šoltysová, Lenka Nováková

Za bezplatné zapůjčení cvičebních prostor děkujeme Univerzitě Karlově, konkrétně FTVS a PřF.

Projekt byl podpořen Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška prostřednictvím fondu Kaufland.

© Pavla Kovaříková, 2021
© Rozhledna, 2021

Fotky

Autorka projektu právě pořídila karimatky pro skupinové ověřování metody s našimi milými, ochotnými dobrovolnicemi. I takto se dá pracovat na osobní kondici…
(Pavla jde po ulici s bílou holí a se svým vodicím psem a na zádech má větší baťoh, který je celý obložený ztočenými karimatkami)
Autorka projektu právě pořídila karimatky pro skupinové ověřování metody s našimi milými, ochotnými dobrovolnicemi. I takto se dá pracovat na osobní kondici…
(Pavla jde po ulici s bílou holí a se svým vodicím psem a na zádech má větší baťoh, který je celý obložený ztočenými karimatkami)