O nás

Rozhledna pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením vést důstojný a nezávislý život a zapojit se do společnosti podle jejich vlastních představ a přání.

Rovněž si klade za cíl přispívat ke vzájemnému porozumění lidí vidících a zrakově postižených.

Služby Rozhledny jsou určeny jak nevidomým a slabozrakým, tak jejich rodinným příslušníkům, spolupracovníkům, institucím a odborné i laické veřejnosti, která ovlivňuje život zrakově postižených nebo s nimi přichází do kontaktu.

Rozhledna je tady pro každého, kdo potřebuje získat informace o konkrétní oblasti života s těžkým zrakovým postižením, nasměrovat na jiná odborná pracoviště specializující se na příslušné téma, anebo přímo pomoci s nějakým osobním problémem, který se týká zrakového postižení.

Rozhledna není poskytovatelem registrovaných sociálních služeb.