Vzdělávací a zážitkové programy

Dívám se ušima, dívám se rukama

Jak se žije lidem, kteří nevidí. Tento program je určen pro děti mateřských škol a prvního stupně základních škol.

Jak vidím svět, když nevidím

Nahlédnutí do života nevidomých
Nabízíme zážitkový/vzdělávací program s možností položit dotazy.
Program přibližuje osobní zkušenost s postupnou ztrátou zraku a možnosti fungování lidí, kteří nevidí, nebo vidí velmi málo. Účastníci mají příležitost prohlédnout si konkrétní pomůcky používané těžce zrakově postiženými a na vlastní kůži si vyzkoušet několik činností z reality nevidění.

Kontakt a komunikace s pacientem s těžkým zrakovým postižením

Nabízíme vzdělávací program pro zdravotníky, který je zaměřen na kontakt a komunikaci s pacientem s těžkým zrakovým postižením. Jedná se o čtyřapůlhodinový interaktivní seminář s důrazem na praktický nácvik průvodcovských technik a řešení komunikačních situací. Je veden dvojicí lektorů, z nichž jeden vidí a druhý je nevidomý. V rámci celoživotního vzdělávání zdravotních sester byl program Českou  asociací sester uznán za vzdělávací akci ohodnocenou čtyřmi kreditními body.

I když nevidím, můžu vypadat dobře – neverbální projev nevidomých

Kurzy s výše uvedeným názvem jsou určeny těžce zrakově postiženým lidem s aktivním přístupem k životu, kteří mají zájem dovědět se, jak ve svém neverbálním vystupování působí na ostatní a jak tyto své projevy případně změnit k lepšímu.