Poradenství

Rozhledna poskytuje individuální poradenství v tématech, která se jakýmkoli způsobem dotýkají života s částečnou nebo úplnou ztrátou zraku. Může se jednat o jednorázový informační servis či například o dlouhodobé doprovázení klienta obtížným životním obdobím. Rovněž nabízí konzultace institucím a dalším pracovištím, která se potřebují poradit.

Náměty, s nimiž se na nás můžete obracet, zahrnují všechny aspekty života s částečnou nebo úplnou ztrátou zraku. Mohou se týkat rodičovství, speciálního a integrovaného vzdělávání, praktických dovedností každodenního života, prostorové orientace a samostatného pohybu, bezbariérovosti, výběru a dostupnosti kompenzačních pomůcek, očních protéz, pracovního uplatnění, Braillova písma, sportovních, výtvarných a jiných volnočasových aktivit, ale i otázek mezilidských vztahů, soužití nevidomých a vidících.

V poradenství si klademe za cíl nestranně používat všech dostupných informací, a to výhradně v zájmu klienta, v souladu s jeho poradenskou zakázkou.

Průběžně spolupracujeme s jinými pracovišti i odborníky ve snaze vyhovět klientově zakázce co nejlépe. Cílem poradenského procesu je posílení klienta, aby se dokázal v daném tématu samostatně orientovat, rozhodovat atd. V individuálním poradenství garantujeme naprostou diskrétnost a za všech okolností ctíme lidskou svébytnost a důstojnost.

Individuální poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, odborné konzultace institucím a dalším pracovištím dle konkrétní dohody.

Na Rozhlednu se můžete obracet emailem nebo telefonicky, je také možné si domluvit osobní schůzku. Kontakty na nás najdete na stránce s kontakty.