Články a texty

V této rubrice se ze života zrakově postižených lidí soustředíme na témata, která nebývají často zpracovávána, nebo na méně obvyklé postřehy.

  • Nevidomí o sobě svědectví 20 nevidomých lidí o vlastním prožitku slepoty; projekt vznikl v reakci na stereotypní zobrazování nevidomých, s jakým se můžeme často  setkat v médiích
  • Tanec v neviděném světě aneb jak nevidomým zpřístupnit životní styl bohatý na pohyb a sport– v článku se autorka zamýšlí nad možnostmi sportovního vyžití, hledá pohybově bohatší životní styl nevidomých a uvažuje o faktorech, které mohou mít vliv na jejich vztah k pohybu obecně. Vychází přitom ze zkušeností, které se sportem sbírala jako dítě se zbytky zraku a následně pak po úplné ztrátě zraku v patnácti letech během kariéry vrcholového sportu i po jejím ukončení. Na základě reflexe svých osobních postřehů a úvah, ale také mnohaletého osobního i profesního kontaktu se stejně postiženými lidmi, se pokouší komentovat některé potíže, na něž narážejí nevidomí lidé a jejich blízcí, jakož i trenéři a průvodci. Přichází s konkrétními doporučeními a tipy do praxe.
  • Nemůžu zabrat – článek Kamily Koncové o méně diskutovaném tématu nespavosti nevidomých. Autorka popisuje vlastní zkušenost a nabízí doporučení jak podpořit noční spánek.