Jiří Mojžíšek

(nar. 1952)
V dětství jsem měl lehký světlocit a rozeznával jsem základní barvy. Ale jestli ten červený flek je čtverec nebo kolo, to jsem nepoznal nikdy.
Vystudoval jsem konzervatoř, ale celý život se prakticky živil jako programátor.
Mám paní, která taky nevidí, a syna, který kouká normálně.
Těší mě hledat cestičky, jak beze zraku dělat věci, o kterých si většinou lidé myslí, že dělat nejdou.