Petr Novák

(nar. 1975)
Zrakově postižený jsem od narození. Do deseti let jsem byl slabozraký, od té doby jsem nevidomý.
Jsem ženatý, zatím bezdětný (čekatel).
Základní a střední školu jsem navštěvoval pro žáky/studenty se zrakovým postižením. Dále jsem „neplánovaně“ absolvoval obor management a ekonomika na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Nejprve jsem pracoval v Centru pro odstraňování bariér Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. V současné době pracuji jako referent pro bezbariérové užívání staveb na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Dříve jsem aktivně sportoval. Dnes jen chodím na nějaké výklusy. Z časových důvodů o tom více mluvím, než opravdu chodím. Stává se to tedy pouhým přáním.