O autorce

 

Jiřina Kalabisová se narodila 4. 1. 1931, dětství prožila v Habrovanech. Vystudovala obchodní akademii a pedagogické vzdělání si doplnila dálkově.

Svou pedagogickou praxi vystavěla na základech „školy hrou“ J. A. Komenského, na jeho myšlence propojení výuky a výchovy. Vyučovala na školách v Náměšti nad Oslavou, v Lukách nad Jihlavou a Jihlavě. V aktivní pedagogické činnosti působila přes padesát let.

Před dvanácti lety jako jedna z prvních pedagogů přijala do běžné třídy nevidomou žákyni bez asistenta. První učebnice přepsala s pomocí matky žákyně do Braillova bodového písma. V průběhu dalších let přijímala do běžné třídy na Křesťanské základní škole v Jihlavě děti s kombinovaným postižením, Downovým syndromem, s lehkou mozkovou dysfunkcí, po dětské mozkové obrně, vozíčkáře, žáka s rozštěpem páteře a následnou enurézou, žáky s lehčím mentálním postižením a žákyně nemluvící.

Později se stala třídní učitelkou školou zřízené speciální třídy. Děti v rozmezí 6 až 11 let pracovaly s pomocí asistence podle individuálních plánů. V hlavních předmětech postupovaly podle speciálních osnov a podle specifických potřeb doplňovaly vzdělávání také ve svých třídách kmenových.

Za důležitou motivační součást výuky považovala Jiřina Kalabisová rytmus, tanec, pohyb a zpěv. Na všech svých působištích vedla taneční kroužek. Kromě toho působila také v jihlavském folklorním souboru Vysočan (vedla 17 let přípravné oddělení Jeřabinka). V posledních letech propojila soubor městský se souborem školním. Tanečních představení se pak účastnily jak děti bez postižení, tak děti se zdravotním handicapem. Dlouhodobě autorka spolupracuje s pražským pěveckým sborem Ave, který sdružuje nevidomé zpěváky.

Díky bohatým zkušenostem s integrací je autorka zvána pedagogickými fakultami k besedám s posluchači speciální pedagogiky. Metodické postupy v současné době zpracovává pro knižní vydání. Odborné příspěvky, fejetony a glosy o integraci publikovala časopisecky, rozhovory s autorkou vyšly v denících Mladý svět, Právo, Lidové noviny, Rovnost, v novinách Můžeš, Porozumění, Děti a my aj. Pedagogická činnost Jiřiny Kalabisové byla několikrát představena v České televizi, televizi Prima a Českém rozhlase.

Za svou průkopnickou práci na poli integrace byla autorka vícekrát oceněna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 1992 jí ministerstvo udělilo medaili J. A. Komenského za celkovou pedagogickou práci. Získala 1. cenu za soutěžní práci „Integrace“ a 2. cenu za metodickou práci „Psaní mě nebolí“. V prvním roce vyhlášení Ceny Martina Palase byla oceněna 1. cenou za víceletou průkopnickou práci se zdravotně postiženými dětmi v běžné třídě. Zvláštní uznání získala za humorně zpracovaný metodický materiál.