Ze světa

Na tomto místě bychom se chtěli zaměřit na inspiraci, po které pátráme v
zahraničí…

S potěšením vám představujeme Stellu Young, australskou aktivistku za práva
zdravotně postižených, jejíž břitký humor a trefné glosy si nás bez výhrad
získaly.

Při přemítání o pracovních možnostech nevidomých nás zaujaly zkušenosti  z
Holandska. Jak se nevidomý může uplatnit u policie na úseku  odposlechů?

Složitost při hledání vlastní identity těch, kdo kromě těžkého zrakového
postižení čelí ještě i částečné nebo úplné ztrátě sluchu, přibližuje článek
z USA.

V nizozemských zdrojích nás dále upoutala drobná glosa o nevidomém
designérovi. Ten přišel s nápadem, jak by se mohl snáze orientovat v
odhadování výrazů tváře svých komunikačních partnerů.