Dívám se ušima, dívám se rukama

Jak se žije lidem, kteří nevidí

  • program pro děti mateřských a prvního stupně základních škol (cca 60 minut)
  • určeno mateřským školám v oblasti Prahy a Českého Brodu
  • vhodné pro skupiny maximálně 25 dětí

Cílem programu je zprostředkovat dětem předškolního věku realitu života nevidomých a také, jak nevidomému při nahodilém setkání na ulici nabídnout svou pomoc. Program je postavený na sledu aktivit, zážitků a informací srozumitelných této věkové skupině a je vedený nevidomou lektorkou, matkou dvou malých dětí. Programu se účastní vodicí pes (vycvičená černá labradorka, zcela přátelská k dětem).

Děti se dozví, jak nevidomý dospělý může číst dětem pohádky, jak se poslepu dá hrát člověče, nezlob se nebo třeba prší, proč někteří lidé chodí na ulici s bílou holí, jak vypadají obrázky pro nevidomé děti nebo jak si člověk, který nevidí, zjistí, jakou barvu má jeho tričko nebo kdo mu volá na mobil. Dále si děti vyzkouší, jaké to je dívat se ušima i rukama. Pro starší děti,
které už čtou, je do programu zařazen interaktivní blok k Brailleově písmu.

Lektorka se svou spolupracovnicí dovezou pomůcky, se kterými děti během programu pracují. Děti i paní učitelky dostanou prostor zeptat se, co je ohledně nevidomých zajímá.

Součástí programu je také nabídka prodiskutovat cokoli, co souvisí s integrací těžce zrakově postiženého dítěte do mateřské školy běžného typu.

V rámci tohoto programu nabízíme brožurku Eliščina kouzelná hůlka, která malým dětem přibližuje svět šestileté nevidomé holčičky. Publikace také obsahuje několik pracovních listů a odkazy na užitečná místa. Brožurku si lze objednávat i samostatně, mimo zážitkový program. Eliščinu kouzelnou hůlku prodáváme za výrobní cenu 10 Kč.

Další informace můžete získat na info@rozhledna.info.