Kontakt a komunikace s pacientem s těžkým zrakovým postižením

Nabízíme vzdělávací program pro zdravotníky, který je zaměřen na kontakt a komunikaci s pacientem s těžkým zrakovým postižením. Jedná se o čtyřapůlhodinový interaktivní seminář s důrazem na praktický nácvik průvodcovských technik a řešení komunikačních situací.
V rámci celoživotního vzdělávání zdravotních sester byl program Českou asociací sester uznán za vzdělávací akci ohodnocenou čtyřmi kreditními body.
Seminář je vhodný pro všechny zdravotníky, kteří ve své praxi přicházejí do kontaktu s pacienty, mezi nimiž se mohou vyskytnout slabozrací nebo nevidomí lidé. Vzhledem k typu programu je počet účastníků stanoven na 12 až 18 osob, poplatek na jednoho účastníka činí 400 korun.
Podrobný program semináře, další informace a objednávku termínu pro vaše zdravotnické zařízení si lze domluvit zde.

Fotky ze semináře pro začínající fyzioterapeuty:
Ukázka práce vodícího psa
Zážitková část pro účastníky: pohyb a orientace s klapkami na očích