Rodiče a děti ve viděném i neviděném světě

Co všechno v sobě zahrnuje rodičovství nevidomých?
Jaká úskalí přináší výchova a vedení dítěte, které nevidí?

medvidek-z-provazku

Předkládáme Vám několik letmých nahlédnutí a pár glos do života rodičů a dětí, kde se zkušenosti s viděním mísí s prožitky nevidění… Nejedná se o ucelené zachycení tématu se všemi jeho aspekty a nuancemi, to by jistě bylo nad možnosti této rubriky. Budeme se ale snažit průběžně téma doplňovat a rozšiřovat.

  • Eliščina kouzelná hůlka – Šestiletá Eliška svým kamarádům vypráví, jaké to je nevidět… Knížečku v tištěné podobě  obsahující i několik pracovních listů si lze objednat na adrese Rozhledny. Prodáváme ji za výrobní cenu 10 Kč + poštovné.
  • Na jedné lodi – postřehy a úvahy pedagožky Jiřiny Kalabisové, průkopnice integrace dětí se zdravotním postižením.
  • Rodičům nevidomých dětí – zamyšlení Jiřího Mojžíška, nevidomého otce dnes již dospělého vidícího syna, všestranné osobnosti z řad nevidomých.

Užitečné odkazy:
Raná péče Eda
Asociace rodičů a přátel dětí slabozrakých a nevidomých v ČR
Tyfloservis o. p. s.