Floor aerobik pro nevidomé

Floor aerobik pro nevidomé na doma – novinka z Rozhledny

Od května běží nový projekt, kterým bychom chtěli reagovat na nedostatek pohybových aktivit šitých na míru nevidomým.

Během koronavirových omezení častěji ze strany nevidomých přicházely žádosti o radu, jak si v domácích podmínkách vydatně zacvičit. S poptávkou po nějakém dynamickém pohybovém programu, který by šlo ideálně provozovat bez vidícího průvodce, se však setkáváme už dlouhý čas. Proto přicházíme s projektem „Floor aerobik pro nevidomé na doma“.

Floor aerobik jsme zvolili proto, že je založený na relativně snadných variacích kroků, kdy každý prvek má svůj jedinečný krátký název a je přehledně rytmizovaný hudbou. Je tak možné kroky pro nevidomého cvičence předem srozumitelně popsat, označit každý prvek jeho názvem a v tempu pak vést cvičení tak, aby se proměny v průběhu cvičení daly provádět zcela plynule a bez výpadků z tempa.

Jsme přesvědčeni, že floor aerobik pro svou relativní snadnost a dobrou terminologii nabízí nevidomým možnost kvalitní fitness rutiny, která může být i velmi zábavná. Takto pojaté cvičení lze provozovat v domácích podmínkách, kdy se přitom jedná o pohybovou aktivitu s tolik žádoucí dynamikou, se skutečně aerobní zátěží.

A jak konkrétně projekt probíhá?

Pod vedením zkušené cvičitelky Kláry Kovaříkové Buzkové vznikají textové a zvukové materiály, které obsahují detailní popis a výklad prvků, z nichž se pak skládá cvičební jednotka floor aerobiku. Skupinka nevidomých dobrovolnic podle těchto materiálů cvičí doma, průběžně s nimi konzultujeme a při skupinovém setkání naživo ověřujeme pod dohledem a vedením cvičitelky Kláry, zda jsou popisy dostatečně srozumitelné a návodné. Následně tyto materiály editujeme.

Zkraje podzimu máme v plánu natočit výstupní cvičební lekci, tedy aerobikovou sestavu s hudbou, kterou Klára povede výhradně slovně.

A jaký je výstup projektu, který mohou nevidomí zájemci využít?

Popsanou výstupní cvičební lekci nabízíme zájemcům – nevidomým samoukům, kteří se ji budou moci doma samostatně naučit a cvičit. Brzy celý komplet nabídneme.  Tento komplet bude obsahovat videonahrávku asi čtyřicetiminutové sestavy aerobiku, kterou zacvičí lektorka Klára a tři nevidomé účastnice projektu, dále pak návod k použitým prvkům floor aerobiku. Zájemci navíc mohou své cvičení konzultovat s projektovým týmem, nabídneme telefonické i osobní konzultace včetně možnosti propojit se přes kameru na dálku nebo ke konzultaci zaslat domácí videonahrávku.

Přes materiál obsažený v zamýšleném kompletu je možné dopracovat se do fáze, kdy si nevidomý může vydatně a plynule zacvičit i při hudbě podle své vlastní volby, protože je připravený prvky aerobiku samostatně řadit a propojovat. INdividuální improvizace tak umožňují zábavné obměny celého cvičení.

Další informace k projektu

Primární cílovou skupinou projektu jsou lidé s těžkým zrakovým postižením (včetně od narození nevidomých) se zájmem o kondiční cvičení. Cílovou skupinu dopředu neomezujeme věkem, pohlavím ani vstupní tréninkovou úrovní. Lze předpokládat, že výstupy projektu budou vyhledávané zejména nevidomými ženami, protože aerobik pro svůj taneční rozměr nejvíce oslovuje ženy i ve vidící populaci.

Obdobných videolekcí koncipovaných pro potřeby vidících je plný internet. Náš projekt nabízí plnohodnotný cvičební program nevidomým. K jeho pochopení, naučení a provádění tedy nemusí být zapotřebí vedení cvičitele či asistenta. Přesto velmi doporučujeme občasnou či alespoň jednorázovou konzultaci s vidícím člověkem, který dobře vnímá provedení aerobiku ve videonahrávce, zejména co se týče dynamiky pohybu, jeho razance, rozsahu, plynulosti, celkového držení těla  apod.

Podle našich informací se u tohoto našeho projektu jedná o naprostou novinku.

Chceme tedy rozšířit možnosti samostatného zasportování si pro nevidomé lidi s aktivním přístupem k životu, ale i přispět ke zlepšení úrovně pohybové gramotnosti u těch z nich, kteří mají zájem změnit sedavý a pohybově nenápaditý životní styl a zlepšit svůj zdravotní stav. Na rozdíl od většiny jiných pohybových aktivit, které jsou pomalé nebo vyžadují mnoho energie na orientaci, je zde možnost naplno pocítit sportovní námahu, cvičit dynamicky, dát si do těla.

Rádi bychom také oslovili vidící lidi, kteří se zajímají o pohybové aktivity nevidomých (např. vedoucí sportovních oddílů, osobní trenéry, učitele tělesné výchovy…), rodinné příslušníky a kamarády. Chceme je projektem motivovat k tvorbě dalších cvičebních jednotek a lekcí pro nevidomé, tedy vedených výhradně verbálně. Metodika výuky floor aerobiku a výstupní cvičební lekce by mohly posloužit i jako inspirace pro zpestření hodin tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ, kde probíhá integrace žáka se zrakovým postižením, rovněž by takto vedené cvičení bylo možné zařazovat do jakýchkoli zážitkových programů, kde se spolu setkávají lidé vidící a nevidomí…

Proč řešíme právě tuto potřebu?

  • Nevidomí lidé si často vypěstují sedavý životní styl, přestože by si něco takového mnohdy sami od sebe nevybrali. Tato rezignace na svobodný pohyb v prostoru často pramení již v návycích vypěstovaných v dětství. Zrakově postižené děti se nezřídka krok za krokem učí pohybové rezignaci a jejich okolí od nich bohužel často bezděčně očekává minimální pohybový projev. Mezi ostatními, kteří se za různým účelem volně pohybují prostorem, se tyto děti často dostávají do pohybově pasivních rolí.
  • Dalším rozšířeným problémem nevidomých jsou různé tělesné obtíže plynoucí z asymetričnosti v držení těla při běžných každodenních činnostech, zejména při chůzi s bílou holí, vodicím psem nebo s průvodcem. Nevidomí obvykle nemají možnost vytvořit si správný vzorec chůze a běžně ho uplatňovat, zejména co se týče fyziologického pohybu paží. Proč je tomu tak? V jedné či druhé ruce nevidomého se totiž vždycky něco nachází – držadlo bílé hole, průvodcova paže, postroj vodicího psa či kombinace těchto věcí. Nevidomí lidé vlastně téměř nikdy nekráčí s volnýma rukama. To představuje trvalé asymetrické přetěžování různých částí těla a jeho časté chybné držení. Dalším důsledkem nemožnosti volně a přirozeně pohybovat pažemi  při chůzi Je minimalizace střídavého pohybu, resp. jeho časté úplné znemožnění.
  • Programy cvičení cílené na nevidomé obvykle bývají klidnějšího rázu typu jógy, zdravotního tělocviku, metody Pilates a podobně. Dynamické cvičení bez průvodce s dostatečnou aerobní zátěží téměř není k dispozici.

Pro více informací k tématu pohybové gramotnosti nevidomých můžete nahlédnout do konferenčního příspěvku autorky projektu Pavly Kovaříkové.

Projekt „Floor aerobik pro nevidomé na doma“ je podpořen z Fondu Kaufland Nadačního fondu Českého rozhlasu. Děkujeme.

Rovněž děkujeme Univerzitě Karlově, konkrétně Fakultě tělesné výchovy a sportu a Sportovnímu centru za možnost bezplatně využívat prostředí jejich tělocvičen.

Pozn.:

Pro spolehlivou orientaci při cvičení floor aerobiku doporučujeme vymezení cvičebního místa, které lze vnímat nášlapem. Dá se např. cvičit na rozhraní dvou hmatově odlišných povrchů, jako jsou třeba koberec a linoleum. Velmi dobře se osvědčuje pěnová karimatka (pokud je položená na podlaze bez koberce, je vhodné ji v rozích přilepit k zemi lepicí páskou). Nevidomý cvičí podél její delší strany, a to tak, že přední část chodidla klade na karimatku, zadní část mimo ni. Tímto způsobem získává dobrý přehled i o případném pootočení a je schopen se bez problémů vracet do své výchozí pozice, aniž by vypadl z rytmu.