Nabídka semináře: Floor aerobik pro nevidomé

Nabízíme seminář k metodě floor aerobiku pro nevidomé. Celý cvičební program je popsaný v Manuálu, který jsme nedávno vydali. Manuál i s nahrávkami je volně ke stažení na našich webových stránkách (odkaz na kompletní informace o projektu aerobiku).

Připravovaný seminář je určen všem lidem s těžkým zrakovým postižením, kteří mají vážný zájem o tento pohybový program a začali se s ním pomocí Manuálu už sami seznamovat. Na semináři vám pomůžeme rychleji se do cvičební metody vpravit, ujasnit pochopení prvků popsaných v Manuálu a upřesnit jejich správné provádění.

Pokud už nějaký čas sami cvičíte, nabídneme vám rozšíření škály prvků, jejich procvičení a propojování do sestav.

V neposlední řadě budete mít na semináři příležitost setkat se s dalšími zájemci o tuto formu pohybu a posílit své odhodlání pravidelně cvičit.

Seminář se uskuteční 25. 3. 2022 v době od 16 do 18 hodin. Pokud bude zájemců víc, než je kapacita jedné skupiny, otevřeme ještě druhý seminář v čase od 18 do 20 hodin.

Místo konání: ZŠ pro děti s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2.

Cena programu: 150 Kč

Asistenti budou zajištěni.

Přihlášky a bližší informace: info@rozhledna.info

tel. 608 824 821

Těšíme se na vás!

Pavla Kovaříková

za pořadatele akce

Rozhledna – poradenské služby pro život s těžkým zrakovým postižením, z. ú.

www.rozhledna.info/aerobik/