Rozhledna v roce 2022

7. 2. 2023

Čím jsme se v minulém roce vlastně zabývali?

Rok jsme zahájili pěkně svižně, do světa jsme vypustili experimentální program floor aerobiku na doma. Nevidomí zájemci se podle našeho Manuálu mohou krok po kroku naučit jednotlivé prvky tohoto pohybového programu a za pomoci našich nahrávek se pustit do pravidelného aerobního cvičení. Dobrá zpráva je, že přitom nepotřebují neustálou vidící asistenci. Lidé se na nás začali obracet s žádostmi o individuální konzultaci, kdy dolaďujeme pochopení a provedení jednotlivých cviků a pomáháme urychlit osvojení cvičební metody. V této formě podpory pokračujeme i v tomto roce.

K naší práci v Rozhledně neodmyslitelně patří poradenství a poradenské doprovázení. Mezi tématy, s nimiž nás lidé oslovují, se stále častěji objevují otázky partnerství a rodičovství, kde někdo ze zúčastněných víceméně či zcela nevidí.

I námi otřásla válka, kterou na Ukrajině rozpoutalo Rusko. Aktivně jsme se zapojili do pomoci uprchlíkům, kteří k nám přicházejí a svou situaci mají dále ztíženou tím, že vidí jen velmi málo, nebo nevidí vůbec.

Byli jsme a zůstáváme k dispozici každému člověku se zrakovým postižením, kterému bychom po příchodu do ČR mohli být jakkoli užiteční. Forma a rozsah pomoci se odvíjejí od jeho individuální situace a našich možností.

Poskytli jsme konzultaci řadě studentských projektů a prací, které se nějak dotýkají částečné nebo úplné ztráty zraku.

I v tomto roce pokračovala úzká spolupráce s katedrou aplikovaných pohybových aktivit FTVS UK.

Procházka, Jelení
Procházka, Jelení
Hra na hudební nástroj, Jelení
Hra na hudební nástroje, Jelení

Rovněž jsme pokračovali v projektu zprostředkovávání neformální výpomoci nevidomým zájemcům z Prahy a blízkého okolí. Na základě individuální poptávky nevidomého zájemce vyhledáme kandidáta pro jejich vzájemnou spolupráci a provedeme ho vstupním pohovorem a proškolením. Pokud nabídka a poptávka nadále vypadají kompatibilně, zprostředkujeme jejich vzájemný kontakt. Nevidomý si následnou spolupráci ve dvojici organizuje už sám.

Spolu s dalšími neziskovkami jsme se připojili k iniciativě organizace In Iustitia, která se věnuje tématu předsudečného násilí vůči lidem se zdravotním postižením. In Iustitia vydala k tomuto závažnému fenoménu Memorandum, k němuž jsme se V Rozhledně připojili naším podpisem. Za organizace hájící zájmy lidí se zrakovým postižením se pod Memorandum dále podepsaly sdružení Okamžik a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

A kam jsme s našimi tématy vyrazili?

V našich zážitkově vzdělávacích programech se zaměřujeme buď na cílovou skupinu vidících, v tom případě se jedná o variantu programu „jak vidím svět, když nevidím“. Nebo je náš program přímo určený zrakově postiženým lidem a můžeme ho třeba nazvat „V čem všem se chci poslepu zdokonalovat?“.

V následujícím přehledu najdete soupis všech akcí, které jsme vloni uspořádali nebo jsme k nim aktivně přispěli. První řádek v následujícím přehledu obsahuje datum konání akce, dále název organizace, která si u nás program objednala, a v závorce název města, kde program proběhl. Pokud jsme program uspořádali my, je za datem uvedena Rozhledna.

Písmenem N jsou označeny programy určené nevidomým účastníkům, písmeno V označuje akce popularizující tématiku zrakového postižení pro vidící veřejnost.

Semináře a naše další akce v roce 2022 v přehledu:

 • 8. 3. – FAMU (Praha):
 • Seminář / beseda pro studenty a pedagogy (V)
 • 28. 4. – FTVS UK (Praha):
 • Seminář pro studenty oboru Aplikovaných pohybových aktivit (V)
 • 13.5. – ZŠ Tyršova (Český Brod):
 • Seminář / beseda pro žáky 5. ročníku (V)
 • 18. 5. – Tyflocentrum Liberec (on-line):
 • Beseda pro klienty a zaměstnance (N)
 • 5. 6. – Středisko náhradní rodinné péče (Praha):
 • Zážitkový program pro děti klientských rodin (V)
 • 24.-26. 8. – Celostátní tyflopedická konference Sla-Ne-Czech (Praha):
 • Rozhledna se představila dvěma příspěvky – v prvním jsme prezentovali průkopnický projekt Floor aerobik pro nevidomé – cvičíme doma, v druhém spolu s kolegyní Dr. Terezií Kochovou (ARPDNS) jsme rekapitulovali dlouhodobý projekt k neverbálnímu projevu nevidomých s názvem „I když nevidím, můžu vypadat dobře“ (V). Na tomto projektu v Rozhledně pracujeme už od roku 2015.
 • 5. 9. – Rozhledna (Český Brod):
 • Pilotní seminář k práci s jehlou a nití poslepu (N)
 • 30. 11. – Tyflocentrum Liberec (Liberec):
 • Seminář k výtvarně plošným technikám pro klienty a pracovníky (N)
 • 9. 12. – pražské Gymnázium Ústavní (Český Brod):
 • Seminář pro studenty kvinty (V)

Obrázková leporela pro nevidomé rodiče a jejich vidící děti

Podzim v Rozhledně dále probíhal ve znamení výroby adaptovaných leporel neboli leporel upravených pro nevidomé rodiče a jejich malé vidící děti.

Knížečky jsme do světa vyslali s koncem roku a tímto také děkujeme Nadaci pro rozvoj vzdělání za finanční podporu tohoto našeho počinu. Leporela vydáváme už po druhé, první várka byla obratem rozebrána a od té doby průběžně dostáváme žádosti o opětovné vydání leporel. Jsme rádi, že je zájemcům můžeme znovu nabídnout…

Děkujeme všem, kdo se na činnosti Rozhledny jakkoli podílejí. Vážíme si každé pomoci, podpory i třeba jen vyjádřené sympatie. Těší nás svým malým dílem přispívat k budování vlídnějšího světa pro všechny…

Za tým Rozhledny zdraví

Pavla Kovaříková,
ředitelka

Článek je k dispozici v PDF formátu na tomto odkazu.