Seminář na téma kontaktu a komunikace s těžce zrakově postiženým pacientem

Sedmého listopadu jsme odučili pětihodinový odborný seminář na téma kontaktu a komunikace s těžce zrakově postiženým pacientem na III. lékařské fakultě Univerzity Karlovy na pražských Vinohradech. Účastníky našeho semináře byli studenti prvního ročníku fyzioterapie.